אודותינו

מי אנחנו

ארגון התנדבות הפועל לפיתוח תשתיות לקידום ההתנדבות בישראל, להעמקת ולפיתוח הידע בתחום ההתנדבות, להפצת ולהנחלת הידע לכלל העוסקים בתחום ולפיתוח מודלים חדשניים המותאמים למגמות בעולם ההתנדבות.

תחומי הפעולה שלו:

 • ניהול מיזם ההתנדבות הישראלי
  • הקמת וניהול המיזם הבין מגזרי להתנדבות והשתתפות חברתית
  • ניהול שישה פורומים תחומיים המקדמים פיתוח תשתיות לקידום ההתנדבות בישראל, במגוון של תחומים: חקיקה, טכנולוגיה, התמקצעות, ידע, מחקר ועוד.
 • פיתוח ויצירת בית מקצועי למנהלי התנדבות בישראל וליווי ארגונים המפעילים מתנדבים במגוון תכניות הכשרה וייעוץ:
  • פורום מנהלי התנדבות
  • קורסי הכשרה בתחום ניהול ההתנדבות למגוון קהלי יעד משלושת המגזרים
  • ייעוץ וליווי ארגונים בתהליכי ניהול המתנדבים בארגון
 • פיתוח ידע, מידע וכלים עדכניים בתחום ההתנדבות וניהולה:
  • סקירות ספרות ומאמרים עדכניים בתחום ההתנדבות
  • תיעוד והמשגת מודלים מהשטח והפיכתם לתורת עבודה ישימה
  • ניהול בלוג ההתנדבות: jointvolunteering.co.il המביא מידע עדכני על התנדבות בישראל ובעולם
 • פיתוח וגיבוש יוזמות ומודלים חדשניים המותאמים למגמות החדשות בעולם ההתנדבות ומרחיבים את ההתנדבות בקרב מגוון אוכלוסיות
  • פיתוח תכניות התנדבות נוער חדשניות
  • פיתוח תכנית להתנדבות בני נוער עם מוגבלות
  • פיתוח והובלת מודל התנדבות משפחתית בישראל
 • פיתוח טכנולוגיות חדשניות המסייעות לקידום תחום ההתנדבות
  • פיתוח והטמעת אתר "נוער מתנדב"
  • פיתוח אפליקציות מקדמות התנדבות