אודותינו

גוינט ישראל – התנדבות

ג'וינט ישראל-ההתנדבות פועל לפיתוח תשתיות לקידום ההתנדבות בישראל, להעמקת ולפיתוח הידע בתחום ההתנדבות, להפצת ולהנחלת הידע לכלל העוסקים בתחום ולפיתוח מודלים חדשניים המותאמים למגמות בעולם ההתנדבות.

תחומי הפעולה של ג'וינט התנדבות:

 • ניהול מיזם ההתנדבות הישראלי
  • הקמת וניהול המיזם הבין מגזרי להתנדבות והשתתפות חברתית
  • ניהול שישה פורומים תחומיים המקדמים פיתוח תשתיות לקידום ההתנדבות בישראל, במגוון של תחומים: חקיקה, טכנולוגיה, התמקצעות, ידע, מחקר ועוד.
 • פיתוח ויצירת בית מקצועי למנהלי התנדבות בישראל וליווי ארגונים המפעילים מתנדבים במגוון תכניות הכשרה וייעוץ:
  • פורום מנהלי התנדבות
  • קורסי הכשרה בתחום ניהול ההתנדבות למגוון קהלי יעד משלושת המגזרים
  • ייעוץ וליווי ארגונים בתהליכי ניהול המתנדבים בארגון
 • פיתוח ידע, מידע וכלים עדכניים בתחום ההתנדבות וניהולה:
  • סקירות ספרות ומאמרים עדכניים בתחום ההתנדבות
  • תיעוד והמשגת מודלים מהשטח והפיכתם לתורת עבודה ישימה
  • ניהול בלוג ההתנדבות: jointvolunteering.co.il המביא מידע עדכני על התנדבות בישראל ובעולם
 • פיתוח וגיבוש יוזמות ומודלים חדשניים המותאמים למגמות החדשות בעולם ההתנדבות ומרחיבים את ההתנדבות בקרב מגוון אוכלוסיות
  • פיתוח תכניות התנדבות נוער חדשניות
  • פיתוח תכנית להתנדבות בני נוער עם מוגבלות
  • פיתוח והובלת מודל התנדבות משפחתית בישראל
 • פיתוח טכנולוגיות חדשניות המסייעות לקידום תחום ההתנדבות
  • פיתוח והטמעת אתר "נוער מתנדב"
  • פיתוח אפליקציות מקדמות התנדבות