גיוס המתנדבים החדשים – רשומה שלישית בסדרה: פרקטיקות לניהול מתנדבים במאה ה-21

גיוס המתנדבים החדשים – רשומה שלישית בסדרה: פרקטיקות לניהול מתנדבים במאה ה-21

רשומה זו היא השלישית בסדרת רשומות עליה דיווחנו- סדרת רשומות שתעסוק בהתאמת הפרקטיקות של ניהול מתנדבים- למתנדבים החדשים במאה ה-21. הפעם נעסוק בנושא של גיוס המתנדבים החדשים, אך כמו ברשומות הקודמות, לא נדרש לסוגיית הגיוס בכללותה, אלא נספק דגשים לגיוס המותאם למתנדבים החדשים, תוך התמקדות בניסוח מסר מגייס המותאם לצרכים ולציפיות של המתנדבים החדשים.

בניית מערך מקצועי לגיוס מתנדבים מאפשר להגיע אל המתנדבים המתאימים ביותר לביצוע התפקידים שהוגדרו. בבואנו לתכנן מערך שכזה, עלינו לחשוב על ארבע השאלות הבאות: היכן נוכל למצוא מתנדבים מתאימים?, איך נפנה אליהם? מה המסר שאותו נעביר ומי הוא האדם המתאים ביותר לגייס מתנדבים עבורנו?

כאמור, אחת השאלות שמעסיקות את מנהל/ת התנדבות בתחילת תהליך הגיוס היא היכן ניתן למצוא מתנדבים פוטנציאליים או באילו אמצעים ניתן להשתמש על מנת להגיע למתנדבים חדשים. בשנים האחרונות העולם הושפע רבות מההתפתחויות הטכנולוגיות ובעיקר בתחום התקשורת והמידע. ברשומה קודמת בבלוג כתבנו על הפוטנציאל שיש לרשתות החברתיות כאמצעי לגיוס מתנדבים. למעשה, במטרה להגיע אל המתנדבים החדשים, יש לראות ברשתות החברתיות אמצעי גיוס משמעותי, שמאפשר לארגון לשתף על פעילותו ופעילות המתנדבים במסגרתו, בליווי אמצעים ויזואליים ובכך מאפשר לרתום מתנדבים באופן ישיר ו/או עקיף.

במקביל לכלים הטכנולוגיים, ניתן לאתר מתנדבים חדשים גם במקומות עבודה ומוסדות לימוד. כפי שציינו, אורח חייהם של המתנדבים החדשים הוא עמוס, ולכן ניתן לנסות ולאתר אותם במקומות בהם הם נמצאים- קרי, להגיע אליהם. במקומות עבודה או השכלה, ניתן לקיים יום חשיפה לארגון- במסגרתו הארגון יכול להציג את עצמו ואת הצרכים שלו. במקביל, ניתן להציע למקומות עבודה או השכלה לקיים יום התנדבות עובדים/סטודנטים במסגרת הארגון ובכך לייצר חשיפה לארגון ולגייס מתנדבים לטווח ארוך יותר.

ניסוח המסר למתנדבים החדשים:

אחד המרכיבים החשובים ביותר במערך גיוס המתנדבים הוא עיצוב המסר. המסר שיעוצב יועבר במגוון של דרכים: בין אם בהודעה בפייסבוק, מודעה בלוח מודעות, שיחה קבוצתית באוניברסיטה או הרצאה במסגרת יום חשיפה. בכל מקרה, ישנה חשיבות רבה להתאים את המסר לצרכים ולמאפיינים של המתנדבים החדשים:

  •  מסר קצר– בין אם הגיוס מתבצע ברשת ובן אם במגע ישיר, העולם של היום הוא הרבה יותר מהיר ומכיל כמויות מידע עצומות ובמקביל- לאנשים יש פחות סבלנות לקרוא או להקשיב – על כן, מסר קצר וברור יתקבל וייקלט טוב יותר אצל המתנדבים הפוטנציאליים.
  • על המסר להציג את ההתנדבות כהזדמנות– הזדמנות לעשות שינוי, הזדמנות להתפתח, הזדמנות ללמוד, הזדמנות לגיוון ושינוי.
  • חשוב שהמסר יציג את המשימה וחשיבותה ואף את ההשפעה והתוצאה הצפויה– המתנדבים החדשים נרתמים כאשר הם מרגישים משמעותיים בעשייתם, וכי השפעתם תימדד בדרך זו או אחרת. על המסר לספק מידע על הצורך החברתי שההתנדבות תספק ועל היכולת של המתנדבים הפוטנציאליים, לספק מענה לצורך זה.
  • המסר צריך להציג את הגמישות והגיוון התפקיד– במידה והדבר מתאפשר במסגרת הארגון, חשוב להעביר למתנדבים החדשים את התחושה כי ניתן לתפור לכל מתנדב/ת חליפה שונה לפי הצרכים, תחומי העניין שלו/ה וזמנו/זמנה הפנוי וכי יש אופק גם לתפקידים חדשים והתפתחות בארגון.
  • חשוב שהמסר יכלול מידע על שימוש טכנולוגי של הארגון- למתנדבים החדשים חשובה מאד יעילות מחד ואווירה צעירה ועדכנית מאידך. מתן דגש על שימוש בטכנולוגיות, יסייע להעביר תחושות אלה למתנדבים.
  • המסר צריך לכלול את הרווחים למתנדב– אילו רווחים פסיכולוגיים/רגשיים/פרקטיים עשוי לקבל המתנדב/ת מההתנדבות: אלו תגמולים, איזו הכשרה או כלים חדשים יקבל, האם יוכל ללמוד מיומנויות חדשות ולהעבירן לעולמו המקצועי (ניהול, ידע), האם יכיר אנשים מיוחדים ועוד.
  • מרכיב האוטונומיה וקבלת ההחלטות צריך לבוא לידי ביטוי במסר- יש לכלול במסר את מרכיבי עיצוב התפקיד שהזכרנו ברשומה הקודמת. למשל, האפשרות לעבוד לבד, לקחת אחריות ולהיות בעלי יוזמה ובמקביל, האפשרות לעבוד בצוות ובקבוצה.
  • על המסר לספק הגדרה ברורה של מיומנויות נדרשות לביצוע התפקיד – המתנדבים החדשים רוצים, כאמור, להביא את עצמם ואת המיומנויות והיכולות שלהם לידי ביטוי. על כן על המסר לכלול את רשימת היכולות, המיומנויות, התכונות והחוזקות הנדרשות למתנדב/ת ובמקביל, על המסר להזכיר את האפשרות לפתח מיומנויות חדשות במסגרת התפקיד.
  • על המסר להדגיש אפשרויות להתנדבות אפיזודית קרי, שמתנדבים המעוניינים להשתלב לתקופות זמן קצרות, יוכלו לעשות כן- בדרך אל מעורבות ארוכה ומשמעותית יותר.