תועלות משמעותיות להתנדבות של בני נוער שלא סיימו 12 שנות לימוד

תועלות משמעותיות להתנדבות של בני נוער שלא סיימו 12 שנות לימוד

לאחרונה פורסם גיליון מספר 23 של בטאון "אפשר" לעובד הסוציאלי-חינוכי. הגיליון הוקדש הפעם להכנה לעולם העבודה ושילוב בתעסוקה של בני נוער וצעירים. בגיליון זה, פרסמנו מאמר העוסק בתרומתה של ההתנדבות לפיתוח מיומנויות המקדמות שילוב בתעסוקה (עמוד 34 בגיליון).

לפני מספר ימים, פורסם מחקר נוסף, המוסיף ומחזק את הנאמר במאמר שלהלן. במחקר, נמצא כי התנדבות עשויה לשפר את הסיכוי למצוא מקום עבודה ב-27%, זאת כתוצאה מהרחבת הרשתות החברתיות והרחבת הניסיון התעסוקתי במסגרת הפעילות ההתנדבותית. המחקר החדש, פורסם על ידי ה CNSC (Corporation for National and Community Service) וחושף כי מתנדבים מהפריפריה ומתנדבים שלא סיימו תיכון, עשויים להרוויח אפילו יותר, בכל הנוגע לקשר בין התנדבות ותעסוקה.

על אף שבארה"ב, שיעור האבטלה עבור אלה שלא סיימו תיכון עמד על כ-11% באפריל 2013, במחקר נמצא כי הסבירות של בני נוער שלא סיימו תיכון למצוא מקום עבודה אחרי שנתיים של התנדבות היתה גבוהה ב 51% מאלה שלא התנדבו. גם עבור בני נוער מהפריפריה נמצאו ממצאים דומים, כאשר הסבירות שהם ימצאו עבודה בתום שנתיים של התנדבות היתה גבוהה ב-55% מאלה שלא התנדבו.

מחבר המחקר מציע, כי ההתנדבות תורמת לבני נוער אלה הן מבחינת הון חברתי והן מבחינת הון אנושי. מחפשי עבודה שמתנדבים יכולים לבנות רשת של קשרים שעשויה להוביל לאפשרויות תעסוקה (הון חברתי), כמו גם ללמוד מיומנויות וידע ולצבור ניסיון תעסוקתי (הון אנושי).

על פי מחבר המחקר, יתכן ולאלה שלא סיימו תיכון ישנה אפשרות להפיק תועלת גבוהה יותר מההתנדבות, היות והם מתחילים את ההתנדבות בנקודת פתיחה נמוכה יותר בכל הנוגע למיומנויות תעסוקתיות ולרשתות חברתיות. בני נוער אלה, הם בעלי סבירות נמוכה יותר מאלה בעלי השכלה נרחבת להיות בעלי רשתות חברתיות שיסייעו להם במציאת תעסוקה.

מחברי המחקר נמנעים מלצייר קשר סיבתי בין התנדבות לתעסוקה, אלא מדגישים כי אנשים עם ניסיון בהתנדבות ואנשים שהתנדבו בעודם מובטלים, היו בעלי סיכויים גבוהים יותר למצוא תעסוקה מאלה שלא התנדבו. לטענתם, המחקר מוגבל, מכיוון שקיימת האפשרות שכאשר מדדו התנדבות, הם למעשה מדדו מוטיבציה. עם זאת, הערך של ההתנדבות למחפשי עבודה, לטענתם, הוא משמעותי, גם בסיטואציה זו, היות והתנדבות עשויה להביא תועלות תעסוקתיות, הן במובן של מוטיבציה והן במובן של אפשרויות.