הקשר בין עושר משפחתי, אקלים בית ספרי והון חברתי, לבין התנדבות בני נוער

הקשר בין עושר משפחתי, אקלים בית ספרי והון חברתי, לבין התנדבות בני נוער

מחקר חדש* שפורסם לאחרונה, ביקש לבחון את הקשר שבין המצב הכלכלי של המשפחה, האקלים הבית ספרי וההון החברתי השכונתי- לבין התנדבות בקרב בני נוער. המחקר נערך בקרב בני נוער בגילאי 15, בחמש מדינות שונות: בלגיה, קנדה, איטליה, רומניה ואנגליה וכלל מדגם של 8,077 בני נוער. ממצאי המחקר מצאו קשר בין שלושת המרכיבים, לבין התנדבות נוער:

מצב כלכלי משפחתי והתנדבות נוערהמחקר מצא כי קיים קשר משמעותי בין מידת העושר המשפחתי לבין התנדבות. הנחת החוקרים התבססה על כך כי קיים קשר בין המשאבים הכלכליים של המשפחה לבין המעמד החברתי וההשכלתי של המשפחה- אשר מגביר את הסבירות שההורים מכירים ארגונים מקומיים ותומכים בפעילות התנדבותית של ילדיהם. על פי החוקרים, בטחון כלכלי יכול גם לשפר את מערכת היחסים שבין ילדים להוריהם, דבר המייצר אווירה משפחתית שבה קל יותר להורים לעודד את ילדיהם  להתנדב.
אקלים בית ספרי דמוקרטי והתנדבות נוער: המחקר מצא כי לאקלים דמוקרטי בכיתת הלימוד ובבית הספר בכלל, קיים קשר משמעותי להתנדבות. תלמידים המרגישים שהם יכולים להביע את דעתם בחופשיות ולוקחים חלק בארגון אירועים בית ספריים, נוטים להיות מעורבים יותר בארגונים מחוץ לבית הספר. בתי ספר יכולים להשפיע על טיפוח המעורבות של התלמידים בחייה קהילה ובעיקר לצד חינוך אזרחי בית ספרי, מורים יכולים להעביר ערכים אזרחיים בכך שהם מייצרים אקלים פתוח ללמידה. סביבת למידה שמאפשרת לתלמידים להשפיע על חיי בית הספר, לתלמידים ישנה הזדמנויות לממש את זכויותיהם ולקחת על עצמם אחריות כחברים פעילים במוסד הלימוד ובכך, לשפר את המיומנויות הדמוקרטיות שלהם, את הידע האזרחי שלהם ואת המחויבות שלהם לטובת הכלל. אקלים בית ספרי שמעודד השתתפות דמוקרטית של תלמידיו יכול לטפח ערכים אזרחיים, ידע ומיומנויות, שהם הבסיס לרמות גבוהות יותר של מעורבות בקהילה.
תפיסת בני הנוער את ההון החברתי השכונתי, במקום מגוריהם: המחקר מצא כי ככל שבני הנוער תפסו את ההון החברתי כגבוה יותר, כך הם התנדבו יותר. המשמעות של הון חברתי, היא התפיסה כי אני חי בשכונה בה קיים חיבור חברתי בין אנשי השכונה וכי אנשים נותנים אמון זה בזה ומסייעים זה לזה. דרך האינטראקציה עם אנשים בקהילה, המבוססת על נורמות של אמון והדדיות, יכולים בני הנוער לפתח ערכים קהילתיים וכן עניין ורצון לשפר את הקהילה המקומית. במקביל, היחסים שמתפתחים בשכונה עשויים להוות מקור תמיכה חשוב עבור בני נוער, שיתכן ויפתחו חיבור רגשי ותחושת מחויבות "לתת בחזרה" לקהילה שלהם, ולעבוד על מנת להפוך אותה למקום טוב יותר לחיות בו.