הכשרה, הדרכה וליווי מתנדבים – רשומה שישית בסדרה: פרקטיקות לניהול מתנדבים במאה ה-21

הכשרה, הדרכה וליווי מתנדבים – רשומה שישית בסדרה: פרקטיקות לניהול מתנדבים במאה ה-21

רשומה זו היא השישית בסדרת הרשומות העוסקת בהתאמת הפרקטיקות של ניהול מתנדבים – למתנדבים החדשים במאה ה- 21. הפעם נעסוק בנושאי ההכשרה, ההדרכה והליווי של המתנדבים החדשים והתאמתם למציאות העכשווית ולמאפיינים של המתנדבים החדשים.

הכשרה, הדרכה וליווי הם שלושתם תהליכים קרובים, דומים, אך נבדלים. אז מהו למעשה ההבדל בין הכשרה, הדרכה וליווי?

הכשרה היא תהליך הדרכה במסגרתו ניתנים למתנדב מגוון הכלים הנדרשים לו, על מנת שיוכל להצליח בפעולותיו ולבצע אותן על הצד הטוב ביותר. תהליך ההכשרה מתחיל עם קליטת המתנדב ומלווה אותו עד לסיום תפקידו. ההכשרה כוללת בין היתר, היכרות אקדמית עם קהל היעד, מיומנויות שונות הנדרשות לביצוע התפקיד ועוד…

הדרכת מתנדבים, היא תהליך ליווי קבוצתי שבו המנחה דן עם המתנדבים בתהליכים המקצועיים והאישיים שמתרחשים במסגרת פעילותם. הדרכה מאפשרת למידה בין שווים, שיתוף בחוויות, בלבטים ובדילמות וחשיבה משותפת להתמודדות עמם.

ליווי אישי מהווה השלמה לתהליכי ההדרכה וההעשרה למתנדבים. במסגרת הפרטנית ובשיחה האישית המתנדב יכול להביא את עצמו ולהעלות דילמות או קשיים שרלוונטיים לגביו והם לא מנת חלקה של קבוצת המתנדבים. השיחה האישית נועדה לקבל מהמתנדב הערכת מצב על קצב התקדמותו, על תחושותיו ועל צרכיו ולהעניק לו משוב על התקדמותו בתפקיד. הליווי גם מאפשר למתנדב לעבור תהליך רפלקטיבי, שבמסגרתו הוא בוחן את התפתחותו האישית והמקצועית ואת מידת המענה שהוא מקבל לצרכיו האישיים.

כיצד מתאימים תהליכים אלה- של הכשרה, הדרכה וליווי, למתנדבים החדשים?

  • שיתוף –חשוב להתייעץ עם המתנדבים, לגבי תכני המפגשים ואופיין של ההכשרות, ההדרכות ותהליכי הליווי האישים. מומלץ לאחר כל מפגש או תקופה ליצור שאלון משוב ואחת לתקופה לבצע תהליך של איתור צרכים בקרב המתנדבים- על מנת לוודא כי תהליכי ההכשרה וההדרכה מספקים מענה לצרכיהם. כך תשיגו מתנדבים רתומים ומעורבים.
  • שימוש בחוזקות המתנדבים – השתמשו בחוזקות של המתנדבים ובידע שהם מביאים עימם, רתמו אותם להעביר אותו הלאה לקבוצה בהכשרה או הדרכה או, במקרה של מתנדבים ותיקים בעלי ניסיון בחניכה ובליווי של מתנדבים חדשים.
  • שימוש בטכנולוגיות ורשת האינטרנט – הכשרות והדרכות שיכולות להיעשות באמצעות המחשב, בהדרכות מרחוק (סמינר רשת) או באמצעות לומדות מקוונות, יתנו מענה טוב לצרכי המתנדב שמחפש גמישות והשתלבות של ההתנדבות באורח חייו העמוס. כלים טכנולוגיים מאפשרים לכל מתנדב לעבור הכשרה והדרכה "בזמן ובמקום הנוחים לו".  גם ליווי ניתן לעשות באמצעות שיחות אינטרנטיות כדוגמת ה"סקייפ" או "Hangouts". חשוב שאמצעים טכנולוגים אלו, במידת האפשר, לא יחליפו, אלא יפחיתו, את מפגשי ה"פנים מול פנים" , היות ולאלו יש משמעויות רבות וחשובות לגיבוש, לחיזוק קשר וכדומה.
  • פיתוח מיומנויות – כאמור, למתנדבים החדשים חשובה ההגשמה העצמית והפיתוח האישי ולחלקם אף חשוב הקשר בין ההתנדבות לבין קריירה תעסוקתית. הכשרות או העשרות המספקות רקע רחב וכלים שמישים גם לחיים האישיים, מהוות תגמול עבור המתנדבים ומענה על צרכיהם. חשוב בתום תהליכי ההכשרה, לספק למתנדבים תעודה, המציגה את מספר שעות ההכשרה והתכנים המרכזיים שלמד, על מנת שתהיה להם האפשרות לעשות בכך שימוש עתידי גם במובן הפרקטי.
  • גיוון – חשוב שכל מפגש הכשרה או הדרכה עם המתנדבים ישא אופי מעט אחר, הן מבחינה תכנית והן מבחינה מקצועית. כך למשל, מומלץ כי חלק מהמפגשים יפתחו בשיחת פתיחה, הרצאה וסיכום ואילו חלק אחר יועברו באמצעות סדנא, בקבוצות קטנות, במרחב פתוח וכדומה.
  • מדידת תוצאות –המתנדבים החדשים מצפים לשיח תוצאתי. חשוב כי שיח זה ישתלב בעיקר בתהליך הליווי, אבל לא רק בו.  ישנה נטייה אנושית, לדבר הן על הצלחה והן על כישלון בעמימות ולא לכמת אותם למשהו מוחשי. כאשר מדברים על מדדים ספציפיים להצלחה ובוחנים את תפקוד המתנדב לעומק, המתנדב חש כי התפקיד אותו הוא מבצע הוא חשוב ומשמעותי, הוא יודע בוודאות את מידת התרומה שלו לארגון, למוטבים ולמטרה ויכול ביתר קלות לשמור על הצלחתו או להשתפר בביצועיו.