יום המתנדב הבינלאומי

יום המתנדב הבינלאומי שחל אתמול- נתונים עדכניים על התנדבות בישראל

ארגון האומות המאוחדות קבע כי יום ה-5 בדצמבר הוא יום המתנדב הבינלאומי.  לרגל היום, חושפת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מגוון נתונים לגבי פעילות התנדבותית, העולים מהסקר החברתי שמתקיים בכל שנה.

הסקר החברתי הינו סקר שנתי שנערך משנת 2002 ומתייחס לכל האוכלוסייה הקבועה של מדינת ישראל, בגיל 20 ומעלה. הסקר הוא סקר נפשות וכולל כ- 7,500 נדגמים. הסקר מספק מידע מגוון בר השוואה בינלאומית, על תנאי החיים של החברה ורווחת האוכלוסייה בישראל ועל השינויים שחלים לאורך זמן.

בנוגע להתנדבות, נשאלות מספר שאלות במסגרת הסקר, כאשר המובילה בהן היא: בשנים-עשר החודשים האחרונים, האם עסקת בפעילות התנדבותית?
כולל: עזרה ללא תשלום (לעולים, לזקנים, לילדים וכדומה, באופן פרטי או במסגרת של ארגון או תנועה,  כגון : ויצ"ו, המשמר  האזרחי, ועד הורים.) לא כולל : מתן תרומות, עזרה לבן משפחה או לחברים.

בסקר נמצא כי בשנת 2014 התנדבות כ-1.2 מיליון ישראלים, שהם 23.1% מבני 20 ומעלה באוכלוסייה הקבועה בישראל. נתון זה, מהווה עליה בשיעור ההתנדבות שבשנת 2013 עמד על 19.9%. להלן גרף המציג את שינוי שיעורי ההתנדבות, מאז החלו בסקר החברתי למדוד את שיעורי ההתנדבות.

 

 

22% מהנשים בישראל ו-24% מהגברים בישראל, 26% מהיהודים ו-9% מהערבים, התנדבו בשנת 2014.

הגרף הבא, מציג את החלוקה הגילאית של המתנדבים. ניכר כי חלה עלייה במספר המתנדבים הצעירים:

 

מתוך המתנדבים, 46% התנדבו במסגרת ארגון או כמה ארגונים, 39% התנדבו באופן פרטי ו-15% נוספים התנדבו הן במסגרת ארגון והן באופן פרטי.

אחד מיתרונות הסקר החברתי, הוא האפשרות להצליב נתונים משדות חברתיים שונים ולבחון את ההבדלים בין מתנדבים ללא מתנדבים, בתחומים אלה. כך למשל, נמצא כי אנשים שמתנדבים מרוצים יותר מחייהם- 44% מדווחים כי הם מרוצים מאד מחייהם, לעומת 28% מאלה שאינם מתנדבים. בנוסף, אנשים שמתנדבים הם אופטימיים יותר: 61% מהמתנדבים מעריכים כי חייהם יהיו טובים יותר בשנים הקרובות, לעומת 53% מאלה שאינם מתנדבים.

לבסוף, בשנות 2014 נערך במסגרת הסקר החברתי סקר מורחב בנושא הון חברתי. גם תוצאות סקר זה, מחדדות הבדלים בין מתנדבים לשאינם מתנדבים:

נתונים נוספים על הסקר ותוצאותיו ניתן לקרוא בהודעה לעיתונות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

יום המתנדב שמח!